ویزای فنلاند - هلدینگ آرمین افق

ویزای فنلاند

فنلاند در قسمت شمالی اروپا قرار دارد که با نروژ و روسیه و سوئد هم مرز است. زبان رسمی سوئدی و فنلاندی می باشد و پایتخت آن هلنیسکی است که در جنوب این کشور قرار دارد.