اقامت در روسیه

مقدمه ای بر شرایط اخذ اقامت روسیه

راه های اخذ اقامت روسیه ، روش های مهاجرت به روسیه و شرایط اخذ شهروندی و اقامت روسیه با توجه به تعداد زیاد متقاضیان مهاجرت به این کشور نیازمند تحلیل و بررسی است.