سفر به روسیه با قطار

چطور با قطار به روسیه سفر کنیم؟

کشور پهناور روسیه دارای خطوط ریلی راه آهن سراسری است که مزیتی برای علاقه‌مندان به سفر کم هزینه و تجربیات متفاوت محسوب می‌شود.