پزشکی و دندان پزشکی

تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی

در مورد جایگاه پزشکی در کشور روسیه اطلاعی دارید؟ کشور روسیه، که به عنوان فدرال روسیه شناخته می شود، بزرگترین کشور جهان در شمال اروپا است.